Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 2020-04-08 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 15.04.2020 r. godz. 10:00Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu