Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 2020-10-29 r.

Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 05.11.2020 r. godz. 10:00

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 02.11.2020 roku Załączniki:

Ogloszenie o zamówieniu
Zaproszenie do składania ofert
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert