Rozprawa doktorska wykonana przez mgr inż. Piotra Klisia pt." Prognozowanie użytkowości krów na podstawie informacji z okresu okołoporodowego, rejestrowanych przez roboty udojowe" na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo.Załączniki:

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem
Recenzja rozprawy wykonana przez dr hab. E.Czerniawską-Piątkowską
Rozprawa doktorska wykonana przez prof. dr hab. A.Zachwieję