Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

Termin składania ofert: 21-04-2021 r. godz. 10:00

UWAGA!!! Nowy Termin składania ofert: 23-04-2021 r. godz. 10:00

Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 19-04-2021 r. godz. 10:00

Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 19-04-2021 r. godz. 10:00Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zaproszenie do składania ofert
Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert
Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert