W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

NIP: 554-031-31-07
REGON: 000001689

ePUAP:/UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP

Biuro Rektora - tel. (52) 374 94 44
email: Biuro.Rektora(at)pbs.edu.pl

Biuro Kanclerza - tel. (52) 374 94 55
email: Biuro.Kanclerza(at)pbs.edu.pl
Kancelaria Główna - fax. (52)374 93 27

Status prawny

Dziennik Ustaw nr 3 poz. 21

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 10 stycznia 1952 r.
w sprawie utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się co następuje:
§ 1. Tworzy się Wieczorową Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy jako państwową wyższą szkołę zawodową.
§ 2. W Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy tworzy się Wydział Chemiczny i Wydział Mechaniczny o kierunku specjalizacji w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn rolniczych   
§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1951 r.

 Prezes Rady Ministrów: J.Cyrankiewicz


Dziennik Ustaw nr 35 poz. 230

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 września 1964 r.
w sprawie przekształcenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich
w Białymstoku i Bydgoszczy

Na podstawie art.141 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz.U. Nr 68, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Białymstoku otrzymuje nazwę: Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku
      2. Wieczorowa Szkoła Inżynierska Bydgoszczy otrzymuje nazwę: Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy.
§ 2. Wyższe Szkoły Inżynierskie w Białymstoku i Bydgoszczy prowadzą nauczanie w trybie studiów dziennych i studiów dla pracujących (wieczorowych i zaocznych).
 

   2. Bliższe określenie tytułu zawodowego inżyniera, w zależności od kierunku ukończonych studiów, ustala Minister Szkolnictwa Wyższego.
§ 4. Studenci Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy stają się studentami odpowiednich Wyższych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1961 r. 

                 Prezes Rady Ministrów: J.Cyrankiewicz


Dziennik Ustaw nr 30 poz. 178

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 1974 r.
w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
w Akademię Techniczno - Rolniczą
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyższą Szkołę Inżynierską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przekształca się w Akademię Techniczno - Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwaną dalej "Akademią". Do Akademii włącza się Filię Akademii Rolniczej w Poznaniu.

§ 2. Akademia prowadzi nauczanie systemem studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.
§ 3. Studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Filii Akademii Rolniczej w Poznaniu stają się studentami Akademii.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1974r.

Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewicz


Dziennik Ustaw nr 202 poz. 1483

Ustawa
z dnia 18 pażdziernika 2006 r.
o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim

Art. 1. Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nadaje się nazwę „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”.

Art. 2. Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadaje się nazwę „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”.

Art. 3. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupskunadaje się nazwę „Akademia Pomorska w Słupsku”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.                                                 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Dziennik Ustaw poz. 1141

USTAWA

z dnia 20 maja 2021 r.

o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Art. 1. Z dniem 1 września 2021 r. Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy nadaje się nazwę „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Powiadom znajomego