W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,
link do serwisu zewnętrznego otwiera się w tym samym oknie,
załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Adam Marchewka. Kontakt: dostepnosc@pbs.edu.pl, tel. 52 374 94 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odpowiada Adam Marchewka, dostepnosc@pbs.edu.pl, tel.52 374 94 44.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynki Kampusu przy Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, w tym Rektorat, Regionalne Centrum Innowacyjności oraz Auditorium Novum posiadają drzwi wejściowe otwierane automatycznie, bez progów oraz innych barier architektonicznych. W budynkach znajdują się windy. Portiernie oraz szatnie znajdują się na parterze budynków. W budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w systemy przywoławcze SOS. Portiernie oraz dziekanaty wyposażone są w recepcyjne pętle indukcyjne z przeznaczeniem dla osób słabosłyszących. Ponadto w dziekanatach funkcjonuje usługa tłumacza języka migowego on-line. Na parkingach znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.  Do budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym.  

Pozostałe budynki Politechniki są również przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Zapewnienie ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami ujęte zostało w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która stworzona jest zgodnie z aktualnymi przepisami. Znaki ewakuacyjne znajdują się na rzutach dołączonych do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

Procedury ewakuacyjne i przeszkolenia pracowników odbywają się przez zapoznanie przez Kierowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz w trakcie szkoleń BHP. 

 

Opis dostępności budynków Politechniki w tabeli poniżej.

 

lp Lokalizacja Obiektu PBŚ Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
1 Kampus Kaliskiego - 3 Wydziały, Biblioteka Główna, siedziba, rektorat 1 winda zewnętrzna (bud. H), 

2 windy wewnętrzne (bud. A i AN),

windy ogólnodostępne w budynkach,

5 platform przyschodowych, 

balustrady przyschodowe,

zintegrowany system informacji UTP-Assistant

3 wejścia do głównych budynków- drzwi automatycznie otwierane

toalety,

podjazdy,

wyznaczone miejsca parkingowe,
2 Kampus Kaliskiego - 2 Domy Studenta (DSF1 i DSF2):   windy ogólnodostępne w budynkach z powiadamianiem głosowym, przyciski oznaczone alfabetem Braille’a,

1 podjazd (do budynku  F2, F1 nie wymaga podjazdu),

2 pokoje (dostosowane do potrzeb z dysfunkcją ruchu – niechodzący),

dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
3 Kampus Kaliskiego –Restauracja Uniwersytecka winda towarowa,
4 Kampus Błonie - 2 Domy Studenta( DSB1 i DSB2):  1 podjazd (do budynku B1, B2 nie wymaga podjazdu),

DSB1 - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
5 ul. Seminaryjna 3 – 1 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 1 winda zewnętrzna,

1 podjazd,

wyznaczone miejsce parkingowe,
6 ul. Fordońska 430 -1 Wydział Zarządzania, Studium Języków Obcych 1 winda wewnętrzna,

1 winda ogólnodostępna,

1 podjazd,

4 toalety,

wyznaczone miejsce parkingowe,
7 ul. Bernardyńska 6 – 1 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii toalety,

wyznaczone miejsca parkingowe,
8 ul. Mazowiecka 28 – 1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 winda wewnętrzna

toalety,

budynek nie wymaga podjazdu,

wyznaczone miejsce parkingowe,

 

Aplikacje mobilne

brak

Powiadom znajomego