W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

NIP: 554-031-31-07
REGON: 000001689

ePUAP:/UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP

Biuro Rektora - tel. (52) 374 94 44
email: Biuro.Rektora(at)pbs.edu.pl

Biuro Kanclerza - tel. (52) 374 94 55
email: Biuro.Kanclerza(at)pbs.edu.pl
Kancelaria Główna - fax. (52)374 93 27

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych


logo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                                                        
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-94-32, fax.(52) 374-93-99
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 6a ustawy PZP)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych  środkiem transportu Wykonawcy w ramach projektu ""SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy" nr POWR.03.01.00-00-S266/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Dział. 3.1.  Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

CPV: 30190000-7  – Różny sprzęt i artykuły biurowe

1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment

Wymagane parametry

Ilość sztuk

Teczka z klipem A4  

 

Format A4, teczka do pisania z 2 sztywnymi okładkami oraz z mechanizmem zaciskowym do papieru u góry teczki, na wewnętrznej stronie okładki kieszeń oraz uchwyt na długopis,

90

Teczka -pudełko

Format A4 wykonana z PCV lub PP, szerokość grzbietu 18-22 mm,

90

Kołobrulion

Format A4, co najmniej 120 kartek w kratkę

90

Cienkopis kulkowy typu Pentel lub równoważny

Tusz żelowy, wkład wymienny, obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania co najmniej 850m.Dostępne 2 kolory (czarny, niebieski).

90

Ołówek automatyczny

Grubość grafitu 0,5 mm, metalowa końcówka klips i łapki trzymające grafit

90

Zakreślacz

Kolor żółty, ścięta końcówka, skuwka w kolorze tuszu,

90

Zakreślacz

Kolor pomarańczowy, ścięta końcówka, skuwka w kolorze tuszu,

90

Cienkopisy (zestaw 6 kolorów)

Płynny tusz, obudowa pozwalająca na kontrolę zużycia tuszu, kapilarny system podawania tuszu, grubość linii pisania 4mm

90

Linijka plastikowa

Długość 30 cm

90

Blok techniczny A4

Format A4, co najmniej 10 kartek

90

Gumka ołówkowa typu Pentel lub równoważna

Wykonana z PVC, nie zawiera szkodliwych substancji w tym metali ciężkich, każda sztuka pakowana osobno w folię, długość co najmniej 0,35 mm.

90

Pióro kulkowe wymazywalne

Możliwość usunięcia napisanego tekstu za pomocą specjalnej końcówki dołączonej do pióra. Dostępne 2 kolory (czarny, niebieski).

90

Segregator A4/50 z dźwignią

Format A4, szerokość grzbietu 50 mm, wykonany z tektury oklejoną folią PP, z dźwignią dociskową, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na przedniej okładce otwory na grzbiety mechanizmu dźwigni dociskowej blokujące okładkę po zamknięciu, dwustronna etykieta, dostępny w co najmniej 8 kolorach.

90

Ofertówki A4 do segregatora

Format A4 do segregatora co najmniej 25 sztuk

90

 

Ofertę należy złożyć wraz z szczegółową specyfikacją cenową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wybranych pozycji asortymentowych.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości zamawianych pozycji asortymentowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w umowie max. do 30%,

przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą zrealizowaną wielkość dostawy.

 

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.06.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferta powinna być:

·       posiadać datę sporządzenia,

·       zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

·       kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 21.06.2016 r. godz.9.00 w jednej z następujących form:

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres monika.wnek@utp.edu.pl

- faksem numer (52) 374-93-99

- w formie pisemnej w kopercie dostarczonej na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój nr B117

2.      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 22.06.2016 r.

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.    Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty, która stanowi 100% wagi.

2.    Sposób oceny ofert - proporcjonalnie wg wzoru:

   najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

              cena brutto oferty badanej

3.    Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.


VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Wnęk pod adresem email: monika.wnek@utp.edu.pl

Powiadom znajomego